Versterk het ROOFIT-team! Neem contact met ons op!

Privacyverklaring

1. Inleiding

Roofit BV hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. Deze privacyverklaring is bedoeld om u duidelijk en transparant te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die Roofit BV verzamelt en verwerkt in het kader van onze diensten en via onze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Roofit BV, gevestigd te Flor Alpaertsstraat 75, 2600 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0878.155.450. Voor vragen of verzoeken rond de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen via bert@dakwerken.be.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Roofit BV verwerkt de volgende persoonsgegevens die u als gebruiker van onze diensten en website aan ons verstrekt (via het contactformulier):

 • Naam
 • Adres en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geselecteerde dienst
 • Gedetailleerde beschrijving van uw aanvraag
 • Eventuele foto’s of documenten die u uploadt

4. Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking

Roofit BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst en het leveren van onze diensten.
 • Communicatie en beheer van onze klantenrelaties.
 • Verbetering van onze website en diensten.
 • Het verzenden van nieuwsbrieven of marketingmateriaal, mits uw toestemming.

De verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van contractuele noodzaak, gerechtvaardigde belangen, wettelijke verplichtingen en/of uw expliciete toestemming.

5. Ontvangers van de gegevens

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden enkel gedeeld met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, met uw toestemming, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze verwerkers en partners zijn eveneens gebonden aan de privacywetgeving.

6. Veiligheidsmaatregelen

Roofit BV neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

7. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of vervolgens verwerkt, tenzij langere bewaring vereist is door wettelijke verplichtingen.

8. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

9. Klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Roofit BV.

10. Wijzigingen in de privacyverklaring

Roofit BV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

 • Roofit BV
 • Adres: Flor Alpaertsstraat 75, 2600 Antwerpen
 • Tel: +32490111111
 • Mail: bert@dakwerken.be

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 26-12-2023.

ROOFIT

BE 0878.155.450